เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  Username
Password
เลือก Login รหัสผ่านอินเตอร์เน็ต KKU NetPass
รหัสผ่านงานทะเบียน
 - KKU Netpass: ใช้สำหรับอีเมล @kku.ac.th, kku-wifi-s, KKU-Net@Home นักศึกษา และอาจารย์ประจำ
 - รหัสผ่านงานทะเบียน : สำหรับ กลุ่มผู้ปกครอง อาจารย์พิเศษ นักศึกษา หรือ อาจารย์ประจำ จากระบบเดิม
 - ระบบไม่รองรับ รหัสการใช้งาน @kkumail

  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700