เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Clearing House รอบ 2 ปีการศึกษา 2565/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 18/05/2565 08:30 - 23/05/2565 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no.(UPPER CASE) as the first time password.
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  18 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ด่วนมากที่สุด)
สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
- ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 10-12 พ.ค. 2565
- ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 17-20 พ.ค. 2565
-ถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ วันที่ 23 พ.ค. - 24 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ**เปิดระบบเวลา 08.30 น. ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละกิจกรรม ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่เกิน 20.00 น.**
**หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน สอบถามได้ที่ ID Line : @334vokej
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนคณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลีนิก) ภาคต้น ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
-วันที่ 2-5 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน/ยืนยันวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด
- วันที่ 6 มิ.ย. 2565 ลงทะเบียนช้า/เพิ่มวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด
**ระบบเปิดให้เข้าทำการลงทะเบียน/ยืนยันการลงทะเบียนเรียน พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ วันแรกเริ่มเวลา 8.30 น. ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น .ส่วนการชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 20.00 น. ** ในแต่ละช่วงกิจกรรม
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ID Line : @334vokej
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  1 พฤษภาคม 2565
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  งานทะเบียนและบริการการศึกษา  วันที่ประกาศ  10 มีนาคม 2565
การรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564 (ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิต สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ ผ่านเวป reg.kku.ac.th เข้าระบบขอเอกสารออนไลน์ได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่านเวปนี้ หรือแจ้งมาที่ไลน์ LINE ID: @634ZSGDL
ประกาศโดย  หน่วยบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา  วันที่ประกาศ  29 ธันวาคม 2564
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2564
การแจ้งชื่อ อาจารย์ เพื่อใช้งานระบบทะเบียน
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน มาที่ satisarn@kku.ac.th
ประกาศโดย  satisarn  วันที่ประกาศ  9 กรกฎาคม 2564