เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
ขยายเวลาส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 (ด่วนมากที่สุด)
ขยายเวลาส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ทุกระดับการศึกษา นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  28 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
** กรณีที่ลงทะเบียนไม่ทัน/ไม่ได้ชำระเงิน/ลงไม่ครบ (ภายใน 22 มิ.ย 65) นศ.สามารถลงทะเบียนช้า/เพิ่มรายวิชา เริ่มวันที่ 27 มิ.ย.-6 ก.ค. 65 ***ระบบเปิดวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น. และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่ควรเกิน 20.00 น. ****
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ID Line : @334vokej
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  7 มิถุนายน 2565
ลงทะเบียนคณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
วันที่ 1-2 มิ.ย. 65 ลงทะเบียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มิ.ย 65 ลงทะเบียนช้า หรือเพิ่ม/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 7 มิ.ย. -8 ก.ค. 65 ถอนรายวิชาด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ REG.KKU.AC.TH
**ระบบเปิดวันแรกเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น. และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่ควรเกิน 20.00น. **
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  1 มิถุนายน 2565
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  งานทะเบียนและบริการการศึกษา  วันที่ประกาศ  10 มีนาคม 2565
การรับใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564 (ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิต สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ ผ่านเวป reg.kku.ac.th เข้าระบบขอเอกสารออนไลน์ได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่านเวปนี้ หรือแจ้งมาที่ไลน์ LINE ID: @634ZSGDL
ประกาศโดย  หน่วยบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา  วันที่ประกาศ  29 ธันวาคม 2564
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2564
การแจ้งชื่อ อาจารย์ เพื่อใช้งานระบบทะเบียน
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน มาที่ satisarn@kku.ac.th
ประกาศโดย  satisarn  วันที่ประกาศ  9 กรกฎาคม 2564