เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
ลงทะเบียนของ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ภาคปลาย (ระยะที่ 1) ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ภาคปลาย (ระยะที่ 1) ปีการศึกษา 2562 เริ่มวันที่ 16-18 ต.ค. 2562 และลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 4 พ.ย. 2562
หมายเหตุ** ระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก เวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น.
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  15 ตุลาคม 2562
ขออภัย ของดให้บริการวันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 2562 (ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงขอหยุดให้บริการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 เป็นต้นไปตามปกติ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  11 ตุลาคม 2562
ทดสอบการให้บริการเว็บไซต์รูปแบบใหม่ (ด่วนมากที่สุด)
แนะนำ /แจ้งปัญหาการใช้งานได้ ที่ https://www.facebook.com/REGKKU/
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  20 สิงหาคม 2562
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  18 เมษายน 2562
การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  8 มิถุนายน 2559
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583,42193
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  14 มีนาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจบริการ  วันที่ประกาศ  4 เมษายน 2557
ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 สิงหาคม 2556
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย  ภารกิจประมวลผล  วันที่ประกาศ  10 ตุลาคม 2554