เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2564-1 ปีการศึกษา 2564/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 01/03/2564 08:30 - 03/03/2564 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no. as the first time password.
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  1 มีนาคม 2564
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  2 กุมภาพันธ์ 2564
การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่ประสงค์รับใบปริญญาบัตร เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมพิธีฯ ขอให้กรอกแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://forms.gle/9SGD3B6Qh9AT3GjU8 และรอรับใบปริญญาบัตรได้หลังจากการชำระเงิน 3 - 5 วันทำการที่บ้านโดยไม่ต้องมาด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัด และความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มสามารถติดต่อได้ LINE OFFICIAL ID : @634zsgdl หรือโทรศัพท์ 043-202286
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  7 มกราคม 2564
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศโดย  หน่วยทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  9 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่ากำหนด (ด่วนมากที่สุด)
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  2 พฤศจิกายน 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจองชุดครุย ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์ เมนูผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้นไป และหมดเขตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนนักศึกษา  วันที่ประกาศ  30 มกราคม 2563
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  14 มีนาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจบริการ  วันที่ประกาศ  4 เมษายน 2557
ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 สิงหาคม 2556
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย  ภารกิจประมวลผล  วันที่ประกาศ  10 ตุลาคม 2554