เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมากที่สุด)
- ระดับปริญญาตรี เริ่มแจ้งความประสงค์ลงทะเบียน วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันสุดท้ายวันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 18.00 น. โดยกดบันทึกรายวิชาไม่ต้องยืนยันรายวิชา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
-ลงทะเบียนเรียน/ยืนยันวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงิน วันที่ 25 พ.ย. -1 ธค. 64
-ลงทะเบียนเรียนช้า/เพิ่มวิชา/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงิน วันที่ 7-15 ธค. 64
**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละช่วงกิจกรรมส่วนการชำระเงินวันสุดท้าย ไม่เกิน 20.00 น.
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  16 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์) (ด่วนมากที่สุด)
ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 10-11 พ.ย. 2564 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด
วันที่ 16 พ.ย. 2564 -ลงทะเบียนช้า/เพิ่มวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด
วันที่ 16 พ.ย.-10 ธ.ค. 2564 ถอนรายวิชาผ่านเว็บไซต์
** เปิดระบบเวลา 08.30 น. ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น. ของวันสุดท้าย ของแต่ละช่วงกิจกรรม ส่วนการชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 20.00 น. (หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่หน่วยทะเบียนเรียน ID Line : @334vokej)
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  10 พฤศจิกายน 2564
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2564
การแจ้งชื่อ อาจารย์ใหม่ เพื่อใช้งานระบบทะเบียน
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประตัวประชาชน มาที่ satisarn@kku.ac.th
ประกาศโดย  satisarn  วันที่ประกาศ  9 กรกฎาคม 2564