เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS847102
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นสำคัญของปรัชญาและศาสนาสำคัญในประเทศอินเดีย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Key issue in Indian philosophy and major religion in India