เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322202
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสนทนาทางโทรศัพท์การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเล่าเรื่อง การแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดีและเสียใจการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต แผนการในอนาคตและความปรารถนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Telephone conversations, exchanging information, telling stories, giving and receiving compliments, extending congratulations and condolences, talking about the past, talking about plans and wishes