เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313603
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การกล่าวต้อนรับ ขอบคุณ และอำลานักท่องเที่ยว การสำรองที่พัก การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรรู้
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Welcoming, thanking and farewell conversations, reservations of accommodations, travelling, and tourist places, provision of information about tourist places, things to know for the tour guides