เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS313602
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสอบถามราคา การเสนอราคาและการต่อรองราคา การสั่งซื้อสินค้า ส่วนลดและค่านายหน้า กำหนดวันส่งมอบสินค้า วิธีการชำระเงิน การบรรจุหีบห่อ การบรรทุกและลำเลียงสินค้า การเซ็นสัญญา การประกันภัย การเรียกค่าเสียหาย การเงินและการธนาคาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Asking for price, telling and negotiating the price, ordering goods, discount and commission, delivery date agendas, ways of payment, product packaging, transportation of goods insurance, asking for comensation, finance and banking