เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312601
version : 1
ชื่อวิชา : การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเลี้ยงรับรอง การเจรจาทางธุรกิจ การสั่งสินค้า การส่งสินค้า การประกันสินค้า ศุลกากร การจัดการข้อมูลทางการค้า การเซ็นสัญญาการติดตามหนีสิ้น การชดใช้สินไหม สัญญาตัวแทน การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการส่งเสริมการชายต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Establishing business relationships, entertaining guests, business negotiations, ordering and dilivering goods, custom and cargo insurance, managing cargo information,signing contract, debt collection, indemnification, agency, electronic commerce, supporting abroad trading techniques