เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312403
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมการค้าของจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณลักษณะเฉพาะของชาวจีนการประชุมทางการค้า การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเจรจาต่อรอง การจัดการ ข้อห้ามความชอบ และงานเฉลิมฉลอง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of the Chinese people, business meetings, establishing business relations, cross-cultural communication, interpersonal relationships, negotiations, management, taboos and fondnesses, festival celebrations