เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 408712
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบเสียง ระบบคำ วลี ประโยค และระบบความหมาย การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Phonology, morphology, phrases, sentences and semantics; analysis by using linguistic theories.