เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416318
version : 2
ชื่อวิชา : ภาษาอีสาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขตและความหมายภาษาอีสาน การแบ่งกลุ่มภาษาอีสาน ความแตกต่างภาษาอีสานถิ่นต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงภาษาอีสาน อักษรไทน้อย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and definition of Isan language, division of Isan language groups, differences in various Isan dialects, changes in Isan language, Tai Noi alphabets