เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416236
version : 2
ชื่อวิชา : เรื่อสั้นและนวนิยาย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาการ กลการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคม เรื่องสั้นและนวนิยายคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development, devices, relations with society, selected short stories and novels