เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416232
version : 3
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสองฝั่งโขง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สังคมวัฒนธรรมไทย-ลาว ความสัมพันธ์ของสองฝั่งโขง นิทาน บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย เพลงและภาพยนตร์สองฝั่งโขง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Thai and Laos’s society and culture, relationships between two sides of Mekong, tales, poetry, short stories, songs, and movies from two sides of Mekong