เมนูหลัก

รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
กรุณาระบุหลักสูตร โดยท่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาของท่านจากชื่อ-นามสกุล ด้วย * ได้เช่น สม*
หลักสูตร
ชื่อนามสกุล
กรุณาเลือกที่รหัสนักศึกษาของท่านเพื่อเข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลหลักสูตรสถานภาพ
 
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700