เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลีนิก) (ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนคณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลีนิก) ภาคปลาย ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบเปิดให้เข้าทำการลงทะเบียน/ยืนยันการลงทะเบียนเรียน พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ เริ่มเวลา 8.30 น. ของวันที่ 20 ต.ค 63 ถึง 22 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น .
** ส่วนการชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 20.00 น. **
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  19 ตุลาคม 2563
ขอให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางออนไลน์ได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/ และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  6 ตุลาคม 2563
การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
**ยืนคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
(สำหรับคำร้องมากกว่า นก. หากได้รับอนุมัติหลังจากช่วงยื่นความประสงค์ ให้นศลงทะเบียน/ยืนยันวิชา/จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงเพิ่มวันที่ 27 กค-6 สค 63 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถปรับได้เนื่องจากมีผลต่อการแรนดอม)**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  20 มิถุนายน 2563
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  28 พฤษภาคม 2563
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  27 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด (ด่วนมากที่สุด)
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
**สำหรับนศ ที่ยื่นคำร้องและถูกอนุมัติจากคณบดี วันที่23-30เม.ย.63 นั้น (เช็คสถานะการอนุมัติฝั่งขวา) ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียบร้อย ส่วนวิชาที่เกินหน่วยกิตให้ลงเพิ่มในวันที่ 7-11 พ.ค.63 เนื่องจากถ้าปรับตอนนี้จะมีผลต่อเมนูปรับแก้ไขผลการแรนดอม
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  17 เมษายน 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจองชุดครุย ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์ เมนูผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้นไป และหมดเขตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนนักศึกษา  วันที่ประกาศ  30 มกราคม 2563
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  14 มีนาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจบริการ  วันที่ประกาศ  4 เมษายน 2557
ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 สิงหาคม 2556
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย  ภารกิจประมวลผล  วันที่ประกาศ  10 ตุลาคม 2554