เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
กำหนดการลงทะเบียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) (ด่วนมากที่สุด)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
-ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 2563
-ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 3-4 เม.ย. 2563
-ถอนรายวิชาเรียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ วันที่ 3-24 เม.ย. 2563
-ถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วันที่ 27 เม.ย. - 22 พ.ค. 2563
**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละกิจกรรม**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  16 มีนาคม 2563
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563
ประกาศโดย  หน่วยทะเบียนเรียน  วันที่ประกาศ  12 มีนาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาครู โครงการพิเศษ (ด่วนมากที่สุด)
สาขาวิชาชีววิทยาครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
-ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 2563
-ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 19-20 มี.ค. 2563
-ถอนรายวิชาเรียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 19-27 มี.ค. 2563
-ถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. -8 เม.ย. 2563
**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละกิจกรรม**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 มีนาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน MBA ชั้นปีที่ 1 ชุดวิชาที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ชุดวิชาที่ 6 (ด่วนมากที่สุด)
-ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563
-ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 19-23 มี.ค. 2563
-ถอนรายวิชาเรียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ 19 มี.ค.-16 เม.ย 2563
-ถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วันที่ 20 เม.ย -13 พค. 2563
**เปิดระบบเวลา 08.30 น.ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของแต่ละกิจกรรม**
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 มีนาคม 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (ด่วนมากที่สุด)
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ และชำระค่าธรรมเนียมพร้อมจองชุดครุย ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์ เมนูผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้นไป และหมดเขตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนนักศึกษา  วันที่ประกาศ  30 มกราคม 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  18 เมษายน 2562
การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  8 มิถุนายน 2559
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ natttho@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 42193
ประกาศโดย  Thanwalai  วันที่ประกาศ  14 มีนาคม 2553
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย  กลุ่มภารกิจบริการ  วันที่ประกาศ  4 เมษายน 2557
ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  9 สิงหาคม 2556
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย  ภารกิจประมวลผล  วันที่ประกาศ  10 ตุลาคม 2554