เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลีนิค ภาคปลาย(ระยะที่ 2) ปีการศึกษา2561 (ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเนียมการศึกษาที่ธนาคารหรือไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ภาคปลาย (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค. 2561 และลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 4 ก.พ. 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 2.แจ้งบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ขอแจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อการสำเร็จการศึกษา เมนู ผู้สำเร็จการศึกษา หากบัณฑิตยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ดำเนินการได้จนถึง วันที่ 11 พ.ย.61 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และบัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก web kku.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2561
 3.ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2561
 4.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2561
 5.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 6.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 7.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 8.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 9.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 10.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 11.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700