เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 23/05/2561 08:30 - 25/05/2561 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน หรือ passport No. เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2561
 2.ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61 อัพโหลดรูปภาพสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61 สามารถอัพโหลดรูปภาพนักศึกษา สำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านระบบ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561
 3.ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560 (ด่วนมากที่สุด)
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ปีการศึกษา 2560 โดยคลิกที่ลิงค์ https://goo.gl/1iiwfG ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
 4.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 5.ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 61 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 2561 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ให้มาติดต่อรับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษา และ มข.24) ที่งานทะเบียนประวัติ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (ห้องสีฟ้า) ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2561 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. การแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ในการติดต่อราชการ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 6.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากมีพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับทางรัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นควรให้มีการปรับด้านการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๐ และ ๓๔/๒๕๖๐ และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๐ และ ๑๐๘๐/๒๕๖๐ **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 8.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 9.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 46511
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 10.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 11.การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (ด่วนมาก)
เรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 12.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 13.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700