เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขออภัย! ไม่สามารถออกบัตรนักศึกษาใหม่ได้ในขณะนี้ (ด่วนมากที่สุด)
เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่จึงไม่สามารถออกบัตรฯได้ กรณีจะต้องใช้บัตรเข้าห้องสมุด ติดต่อรับเอกสารชั่วคราวได้ ณ จุดบริการจนกว่าบัตรจะได้ในเดือน ส.ค. 59 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ มีปัญหาติดต่อกลุ่มภารกิจบริการ 043-202286 หรือ 44151
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58 ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 โดยบันทึกรายวิชา กดยืนยันการลงทะเบียน และปริ้นใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น.
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 3.กำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 57 หรือน้อยกว่า ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 โดยบันทึกรายวิชา กดยืนยันการลงทะเบียน และปริ้นใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น.
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 4.กำหนดการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 โดยบันทึกรายวิชา ไม่ต้องยืนยันการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ถึงวันสุดท้ายเวลา 18.00 น.
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2559
 5.ขออภัย! สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ของดให้บริการ (ด่วนมากที่สุด)
ขออภัย! สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ของดให้บริการในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 59 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 59 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 6.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2559
 7.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
http://registrar.kku.ac.th/th/?page_id=226
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2559
 8.ปฏิทินการประเมินการเรียนการสอน (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถเข้าดู ปฏิทินการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและผู้สอน ได้ที่ http://registrar.kku.ac.th/evaluate/
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2559
 9.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 10.การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ "ทุกรายวิชา" ทีลงทะเบียนเรียน "กรณีนักศึกษาไม่ทำการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่ประกาศผลการศึกษาเฉพาะนักศึกษารายที่ไม่ทำการประเมินในรายวิชานั้น"
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
 11.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 46511
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 12.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 13.การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (ด่วนมาก)
เรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2556
 14.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 15.Principles and Procedures for Graduates’ Deferring of Annual Reception of Degree Certificate (ด่วนมาก)
Khon Kaen University Announcement (Number 106/22556), Issued as of May 27, 2013.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2556
 16.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมาก)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี (สามารถ down load แบบฟอร์มได้ที่เมนู down load แบบฟอร์ม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2556
 17.ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียน หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้ว ถ้าหากเกิน 2 วันทำการ ยังมียอดหนี้ค้างชำระ หรือไม่มีชื่อลงทะเบียนในระบบฯ ให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน โดยด่วน
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2556
 18.ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 (ด่วนมาก)
ระเบียบ มข ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พศ 2555 ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป รายละเอียด ***ดูลิงค์ตามหัวข้อข้างบน***
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2555
 19.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
 20.การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนมาก)
นศ.ทั้ง ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งยอดฯแล้ว จะต้องนำใบแจ้งยอดฯไปชำระเงินที่ธนาคาร(6 ธนาคาร) ที่ทำการไปรณีย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่ มข.กำหนด มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกการลงทะเบียน
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2552
 21.การถอนวิชาเรียน (ด่วนมาก)
การถอนวิชาเรียน หากถอนไม่ได้สัญลักษณ์ W ให้ถอนได้เองผ่านเวป หากถอนโดยได้สัญลักษณ์ W ให้ขอแบบถอน W (มข4) ที่งานบริการการศึกษาของคณะ หรือดาวโหลดจากเวป reg.kku.ac.th และต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วมาทำการถอนที่ กลุ่มฯทะเบียนเรียน สำนักทะเบียนฯ
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2550
 22.Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถ Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน เช่น การลงทะเบียนน้อยกว่า มากกว่ากำหนด การถอนวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W การลงทะเบียนวิชาที่ต่ำกว่าหลักสูตร เป็นต้น โดย Click ที่หัวข้อ
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2550
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700