เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนช้า ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
การลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561เริ่ม 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น ถึงวันที่ 18 ม.ค. 62 เวลา 18.00 น และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันสุดท้าย ไม่ควรเกิน 20.00 น ส่วนการถอนรายวิชา เริ่ม 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น ถึงวันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2562
 2.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่ากำหนด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จะต้องเขียนใบคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าและอนุมัติโดยคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และยื่นที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ค่ะ (นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนดแล้ว สามารถลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 25 ธ.ค.61- 3 ม.ค.62 ส่วนนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนมากกว่ากำหนดให้ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 25 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 ส่วนวิชาที่เกินให้ลงเพิ่มวันที่ 7-18 ม.ค. 62)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2561
 3.ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลีนิค ภาคปลาย(ระยะที่ 2) ปีการศึกษา2561 (ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคารหรือไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ภาคปลาย (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค. 2561 และลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหรือเพิ่มวิชาเรียน วันที่ 4 ก.พ. 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 4.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 5.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 6.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 7.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 8.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 9.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 10.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700