เมนูหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
ประกาศเรื่อง
การรายงานตัวบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564/2 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 20/10/2564 08:30 - 22/10/2564 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no.(UPPER CASE) as the first time password.
ประกาศโดย  admin  วันที่ประกาศ  20 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์) (ด่วนมากที่สุด)
ภาคปลาย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
-ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด วันที่ 18-20 ต.ค. 2564
-ลงทะเบียนช้า/เพิ่มวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอด/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด วันที่ 8 พ.ย. 2564
หมายเหตุ : เปิดระบบเวลา 08.30 น. ของวันแรก ถึง เวลา 18.00 น. ของวันสุดท้าย ของแต่ละช่วงกิจกรรม ส่วนการชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 20.00 น.
(หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่หน่วยทะเบียนเรียน ID Line : @334vokej
ประกาศโดย  -  วันที่ประกาศ  14 ตุลาคม 2564
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  13 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่ากำหนด (ด่วนมากที่สุด)
ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://req.kku.ac.th
ระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gs.kku.ac.th
ประกาศโดย  งานบริการและทะเบียนการศึกษา  วันที่ประกาศ  17 กุมภาพันธ์ 2564
การแจ้งชื่อ อาจารย์ใหม่ เพื่อใช้งานระบบทะเบียน
โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล เลขประตัวประชาชน มาที่ satisarn@kku.ac.th
ประกาศโดย  satisarn  วันที่ประกาศ  9 กรกฎาคม 2564