เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ป.ชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 22/07/2562 08:30 - 24/07/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Use the passport no. as the first time password.
ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2562
 2.การรายงานตัวStudent Registration | International Student ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 22/07/2562 08:30 - 31/07/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
Foreign student use the passport no.(UPPER CASE) as the first time password .
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2562
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
**ลงทะเบียนช้า/เพิ่มวิชาเรียน/พิมพ์ใบแจ้งยอดฯ/ชำระเงินตามใบแจ้งยอด วันที่ 22-31ก.ค. 2562 เปิดระบบให้ลงทะเบียนวันแรก เวลา 08.30 ถึงวันสุดท้าย เวลา 18.00 น
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา 2562)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2562
 4.ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อข่าว เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 6. แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 973/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 7.แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 974/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 8.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 9.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 10.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583,42193
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 11.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 12.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 13.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700