เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศ มข. (ฉบับที่ 975/2562) เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 **ยกเลิกประกาศ มข. ฉบับที่ 589/2562 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 2.ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศ มข. (ฉบับที่ 976/2562) เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 **ยกเลิกประกาศ มข. ฉบับที่ 590/2562 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 3.แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 974/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 4. แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 973/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 5.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 6.ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
แก้ไขปฏิทินการศึกษา เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากมีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2562
 7.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 8.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 9.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ satchara@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 45583
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 10.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 11.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 12.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700