เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 62 ระดับปริญญาตรี รับเข้ารอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 23/05/2562 08:30 - 29/05/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน หรือ passport No. เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 2.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 62 สัตวแพทย์ (กสพท) ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 23/05/2562 08:30 - 29/05/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน หรือ passport No. เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 3.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 62 ทันตแพทยศาสตร์ (กสพท) ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 23/05/2562 08:30 - 29/05/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน หรือ passport No. เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 4.การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 62 แพทยศาสตร์ (กสพท) ปีการศึกษา 2562/1 (ด่วนมากที่สุด)
รายงานตัวเวลา 23/05/2562 08:30 - 29/05/2562 16:30

ให้ใช้รหัสประชาชน หรือ passport No. เป็นรหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรก
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 5.ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รหัส 62 อัพโหลดรูปสำหรับทำบัตรนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รหัส 62 ให้อัพโหลดรูปถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2562
 6.ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
คลิ๊กที่หัวข้อข่าว เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   admin   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 8. แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 973/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 9.แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
ประกาศมข. (ฉบับที่ 974/2562) เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
 10.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 11.ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
แก้ไขปฏิทินการศึกษา เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากมีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ **คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ**
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2562
 12.รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 13.การขอใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์โดยการ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊กที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์(ขอความกรุณาอ่านคำแนะนำก่อนทำรายการ) ใบเสร็จนี้สามารถเป็นหลักฐานการชำระเงินและนำไปเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox เท่านั้น
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 14.อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี username หรือลืม password เข้าสู่ระบบนี้ และ มีปัญหาในการบันทึกเกรด (ด่วนมากที่สุด)
โปรดแจ้งชื่อ-สกุล(ไทยและอังกฤษ) ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ส่งไปทาง email ที่ natttho@kku.ac.th และจะแจ้งกลับให้ทราบทาง email หรือ โทร. 42193
ประกาศโดย   Thanwalai   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2553
 15.ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา (ด่วนมาก)
ประชาสัมพันธ์การขอเอกสารทางการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มภารกิจบริการ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 16.ระบบการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา(เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2556
 17.เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***คลิกเพื่อดูรายละเอียด*** (ด่วนมาก)
เงื่อนไขการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกาศโดย   ภารกิจประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2554
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : ชุมสายโทรศัพท์ มข. โทร. 043-009700