เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กลุ่มกริยาที่มีโครงสร้างการใช้แบบเดียวกับ gustar ประโยคเปรียบเทียบ ประโยคคำสั่งพื้นฐาน กริยาวลีพื้นฐาน การใช้อดีตกาลสมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยวและการกระจายกริยาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish verbs with the similar pattern of use of the verb gustar, comparative clauses, basic imperative clauses, basic phrasal verbs, usage of past simple tense and basic verb conjugations in Spanish