เมนูหลัก


ทั้งหมด คณะ
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน รายการ

ใช้เม้าส์คลิ๊กที่รหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของวิชานั้นๆ
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
  SC337861  Principles of Remote Sensing 3 (2-3-6)
  MD587705  Applied Neurophysiology 3 (3-0-6)
  SC001001  Science from Local Wisdom 3 (3-0-6)
  SC002001  Orientation to Co-Operative Education for Science Students 1 (0-2-2)
  SC101009  Biology for Physical Science 3 (3-0-6)
  SC101010  Biology for Physical Science Laboratory 1 (0-2-1)
  SC201006  General Chemistry Laboratory 1 (0-2-1)
  SC201008  Fundamental Chemistry 3 (3-0-6)
  SC320001  Introduction to Information and Communication Technology 3 (3-0-6)
  SC411001  Principles of Mathematics 3 (3-0-6)
  SC411201  Calculus I 3 (3-0-6)
  SC411202  Calculus II 3 (3-0-6)
  SC412101  Linear Algebra I 3 (3-0-6)
  SC412102  Number Theory I 3 (3-0-6)
  SC412103  Abstract Algebra I 3 (3-0-6)
  SC412201  Advanced Calculus 3 (3-0-6)
  SC412202  Mathematical Analysis I 3 (3-0-6)
  SC412301  Differential Equations 3 (3-0-6)
  SC413001  Set Theory 3 (3-0-6)
  SC413002  English for Mathematics 3 (3-0-6)
  SC413101  Linear Algebra II 3 (3-0-6)
  SC413102  Number Theory II 3 (3-0-6)
  SC413103  Theory of Equations 3 (3-0-6)
  SC413104  Boolean Algebra 3 (3-0-6)
  SC413201  Complex Variable 3 (3-0-6)
  SC413202  Mathematical Analysis II 3 (3-0-6)
  SC413501  Introduction to Topology 3 (3-0-6)
  SC413502  Introduction to Geometry 3 (3-0-6)
  SC413801  Probability Theory I 3 (3-0-6)
  SC413802  Introduction to Graph Theory 3 (3-0-6)
  SC413803  Introduction to Combinatorics 3 (3-0-6)
  SC414101  Group Theory 3 (3-0-6)
  SC414102  Introduction to Semigroups 3 (3-0-6)
  SC414103  Abstract Algebra II 3 (3-0-6)
  SC414104  Introduction to Ring Theory 3 (3-0-6)
  SC414105  Introduction to Coding Theory 3 (3-0-6)
  SC414201  Introduction to Functional Analysis 3 (3-0-6)
  SC414202  Special Functions 3 (3-0-6)
  SC414203  Special Functions 3 (3-0-6)
  MD587991  Semina in Neurosciences and Medical Sciences I 1 (1-0-2)
  AG127711  Advanced Soil Fertility 3 (3-0-6)
  AG127892  Seminar in Soil Science and Environment II 1 (1-0-2)
  AG157741  Advanced Quantitative Analysis in Agribusiness Decision Making 3 (3-0-6)
  HS331002  Korean II 3 (3-0-6)
  MD567712  Cells and Molecular Biology 3 (3-0-6)
  MD567713  Laboratory Techniques in Medical Sciences 2 (0-6-3)
  MD567714  Medical Sciences Research Methodology 3 (2-3-5)
  MD587702  Neuroimmunology 2 (2-0-4)
  MD587703  Neuropharmacology 3 (3-0-6)
  MD587704  Neurotoxicology 1 (1-0-2)
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
หมายเหตุ สถานะ
A = เพิ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น
C = ปิดไม่รับลง
D = ถอนผ่าน WEB ได้เท่านั้น
N = เปิดลงปกติ ทำการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
W = เปิดลงปกติ สามารถลงทะเบียนผ่าน WEB ได้
X = เปลี่ยนกลุ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น