เมนูหลัก


ทั้งหมด คณะ
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน รายการ

ใช้เม้าส์คลิ๊กที่รหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของวิชานั้นๆ
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
  SC337861  PRINCIPLES OF REMOTE SENSING 3 (2-3-6)
  MD587705  APPLIED NEUROPHYSIOLOGY 3 (3-0-6)
  SC001001  SCIENCE FROM LOCAL WISDOM 3 (3-0-6)
  SC002001  ORIENTATION TO CO-OPERATIVE EDUCATION FOR SCIENCE STUDENTS 1 (0-2-2)
  SC101009  BIOLOGY FOR PHYSICAL SCIENCE 3 (3-0-6)
  SC101010  BIOLOGY FOR PHYSICAL SCIENCE LABORATORY 1 (0-2-1)
  SC201006  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1 (0-2-1)
  SC201008  FUNDAMENTAL CHEMISTRY 3 (3-0-6)
  SC320001  INTRODUCTION TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 3 (3-0-6)
  SC411001  PRINCIPLES OF MATHEMATICS 3 (3-0-6)
  SC411201  CALCULUS I 3 (3-0-6)
  SC411202  CALCULUS II 3 (3-0-6)
  SC412101  LINEAR ALGEBRA I 3 (3-0-6)
  SC412102  NUMBER THEORY I 3 (3-0-6)
  SC412103  ABSTRACT ALGEBRA I 3 (3-0-6)
  SC412201  ADVANCED CALCULUS 3 (3-0-6)
  SC412202  MATHEMATICAL ANALYSIS I 3 (3-0-6)
  SC412301  DIFFERENTIAL EQUATIONS 3 (3-0-6)
  SC413001  SET THEORY 3 (3-0-6)
  SC413002  ENGLISH FOR MATHEMATICS 3 (3-0-6)
  SC413101  LINEAR ALGEBRA II 3 (3-0-6)
  SC413102  NUMBER THEORY II 3 (3-0-6)
  SC413103  THEORY OF EQUATIONS 3 (3-0-6)
  SC413104  BOOLEAN ALGEBRA 3 (3-0-6)
  SC413201  COMPLEX VARIABLE 3 (3-0-6)
  SC413202  MATHEMATICAL ANALYSIS II 3 (3-0-6)
  SC413501  INTRODUCTION TO TOPOLOGY 3 (3-0-6)
  SC413502  INTRODUCTION TO GEOMETRY 3 (3-0-6)
  SC413801  PROBABILITY THEORY I 3 (3-0-6)
  SC413802  INTRODUCTION TO GRAPH THEORY 3 (3-0-6)
  SC413803  INTRODUCTION TO COMBINATORICS 3 (3-0-6)
  SC414101  GROUP THEORY 3 (3-0-6)
  SC414102  INTRODUCTION TO SEMIGROUPS 3 (3-0-6)
  SC414103  ABSTRACT ALGEBRA II 3 (3-0-6)
  SC414104  INTRODUCTION TO RING THEORY 3 (3-0-6)
  SC414105  INTRODUCTION TO CODING THEORY 3 (3-0-6)
  SC414201  INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS 3 (3-0-6)
  SC414202  SPECIAL FUNCTIONS 3 (3-0-6)
  SC414203  SPECIAL FUNCTIONS 3 (3-0-6)
  MD587991  SEMINA IN NEUROSCIENCES AND MEDICAL SCIENCES I 1 (1-0-2)
  AG127711  ADVANCED SOIL FERTILITY 3 (3-0-6)
  AG127892  SEMINAR IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT II 1 (1-0-2)
  AG157741  ADVANCED QUANTITATIVE ANALYSIS IN AGRIBUSINESS DECISION MAKING 3 (3-0-6)
  HS331002  KOREAN II 3 (3-0-6)
  MD567712  CELLS AND MOLECULAR BIOLOGY 3 (3-0-6)
  MD567713  LABORATORY TECHNIQUES IN MEDICAL SCIENCES 2 (0-6-3)
  MD567714  MEDICAL SCIENCES RESEARCH METHODOLOGY 3 (2-3-5)
  MD587702  NEUROIMMUNOLOGY 2 (2-0-4)
  MD587703  NEUROPHARMACOLOGY 3 (3-0-6)
  MD587704  NEUROTOXICOLOGY 1 (1-0-2)
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
หมายเหตุ สถานะ
A = เพิ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น
C = ปิดไม่รับลง
D = ถอนผ่าน WEB ได้เท่านั้น
N = เปิดลงปกติ ทำการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
W = เปิดลงปกติ สามารถลงทะเบียนผ่าน WEB ได้
X = เปลี่ยนกลุ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น